Cedar View Asher *B

Chamoise with white; blue eyes

S: Little Tots Estate CloudDancing +*B AR2018

SS: AGS Kae Bar TE CAD Coupe ++B AR2016 ST2016
SD: SGCH AGS SM3Pines Juren's Sugar Glider 2*M ST2008

 

D: SG Cedar View Vita Bella 5*M AR2019

DS: GCH J-Nels LY Cappuccino +*B AR2015 ST2017

DD: SGCH Cedar View Isabella 4*M AR2014 ST2018

Cedar View Asher *B